Landschap, Natuur

De natuur staat op 1

De natuur staat op één in Nationaal Park De Alde Feanen! ‘Thuis’ is een plek waar je je vertrouwd en veilig voelt. Veel diersoorten hebben hun thuis in De Alde Feanen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit voor hen een veilige en vertrouwde plek is en blijft.

Blijf altijd op het pad

Of je nou gaat wandelen, fietsen of mooie foto’s wilt schieten, laat je niet verleiden om van het pad te gaan. Naast de paden voeren de dieren
hun jongen, zijn ze op zoek naar eten of houden ze hun winterslaap. Door jouw geuren, geluiden en sporen voelen de dieren zich bedreigd in hun leefomgeving. Blijf daarom altijd op het pad.

Honden aan de lijn

Jouw hond geniet minstens zo intens van wandelingen in de natuur als jij. Hoe goed je hond ook luistert, de gevolgen van een loslopende hond voor de natuur zijn vaak groter dan je denkt. Honden verstoren bijvoorbeeld broedende vogels of rustende reeën en andere dieren. Daarom zijn in De Alde Feanen alleen aangelijnde honden toegestaan. Soms is een gebied zo kwetsbaar dat ook de aangelijnde hond niet welkom is. It Fryske Gea houdt toezicht op het gedrag van mensen. Dus let goed op de borden in het gebied. Zo houd je rekening met de dieren (én je portemonnee!).

Weet waar je vaart en aan wal gaat

In De Alde Feanen rusten, foerageren en broeden vele (water)vogels. Delen van het gebied zijn daarom afgesloten voor publiek. Kijk op de borden of het toegestaan is aan wal te gaan. Ook in de winter gelden er regels op
het water. Zie je een gele boei met een blauwe sticker met ‘vogelrustgebied’? Blijf dan uit dit gebied. Trekvogels eten en rusten hier om zo voldoende aan te sterken.

Bert Landman is boa bij It Fryske Gea en dus gastheer voor Nationaal Park De Alde Feanen. Hij vertrouwt erop
dat je tijdens je verblijf rekening houdt met de natuur.
‘Rustig varen, de hond aan de lijn en je afval mee naar
huis nemen’, benoemt hij als de belangrijkste regels voor
mensen in de natuur. ‘Zo is het voor iedereen genieten in
Nationaal Park De Alde Feanen!’