Landschap, Natuur

Natuurweetjes van Nationaal Park De Alde Feanen

De zeearend De combinatie van hoge, stevige nestbomen en een waterrijke omgeving maakt De Alde Feanen tot een geschikt leefgebied voor de zeearend. Al jagend naar vis of watervogels zou je deze imposante roofvogels zomaar kunnen zien!

In Nederland is de zeearend lange tijd slechts een zeldzame wintergast geweest, maar tegenwoordig broedt de soort op meerdere plekken in ons land. In 2006 was in de Oostvaardersplassen een eerste broedsucces. Sindsdien zijn er meerdere jongen geboren, die op hun beurt uitwijken naar andere gebieden. In 2017 broedde er voor het eerst een paartje in De Alde Feanen.

Vliegende deur
De zeearend is de grootste roofvogel in ons land. Volwassen vogels hebben een witte staart, lichte kop en grote gele snavel. Jonge zeearenden kun je herkennen aan hun donkerbruine lichaam met lichte vlekken. Naarmate ze ouder wordt kleurt de staart wit en wordt de kop steeds lichter van kleur. Zeearenden hebben grote, ‘gevingerde’ vleugels. Als een volwassen zeearend zijn vleugels spreidt heeft hij een spanwijdte van zo’n 240 centimeter. Zijn bijnaam is dan ook niet voor niets ‘vliegende deur’!

Het nest
Natuurbeheerder It Fryske Gea is erg trots op het broedsucces van de afgelopen jaren. De vogels bouwen enorm grote nesten, die vaak meerdere jaren achtereen gebruikt worden. Het nest weegt zo’n 600 kilo en kan wel 2 bij 2 meter groot zijn.

Mee op excursie
De kans op het zien van een zeearend is het grootst vanaf het water. Geef je op voor een vaarexcursie van It Fryske Gea en wie weet spot jij binnenkort één of meerdere van deze bijzondere vogels. In onze kalender vind je een overzicht van de excursies.

In samenwerking met Beleef de lente heeft It Fryske Gea een nestcam geplaatst. Tijdens het broedseizoen kun je live meekijken in het nest. Via de link kun je daarnaast de hoogtepunten van de afgelopen jaren terugkijken.