Kidsproof, Landschap, Natuur

Uitkijktorens en vogelkijkhutten

In De Alde Feanen staan verschillende uitkijktorens en vogelkijkhutten om te genieten van het weidse uitzicht en vogels te spotten.

In de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder (ook toegankelijk voor mindervaliden) zie je jaarrond bijzondere vogels. Zo broedt er een kolonie lepelaars aan de overkant van het water en ’s winters is het een belangrijke plek voor diverse eendensoorten. Wil je een mooi uitzicht over de polder, bezoek dan zeker uitkijktoren Romsicht. Genieten van een mooi uitzicht kun je ook vanaf de uitkijktoren in It Wikelslân. In dit vogelrijke gebied staan meerdere vogelkijkhutten. Houd in het voorjaar ook je oren gespitst, wie weet hoor je de ‘hoemp’ van de roerdomp.

Verken je De Alde Feanen per boot breng dan een bezoekje aan vogelkijkhut Ielgoes. De naam van de hut verwijst naar de aalscholverkolonie die je hier ziet (ielgoes is Fries voor aalscholver) ook de zeearenden worden hier regelmatig waargenomen! Vanaf de hut in de Saiter Petten geniet je van trekvogels die hier een rustplek vinden, ook heb je kans de bruine kiekendief te zien.

Sip Veenstra, weidevogelcoördinator bij It Fryske Gea, gaat het liefst in het voorjaar wandelend het gebied in om te genieten van broedende grutto’s, tureluurs en andere weidevogels. Hij raadt ‘een rondje Prikwei’ aan (volg hiervoor wandelknooppunten 41, 67, 58, 64, 41). De wandeling van 6 km gaat over gras en verharde wegen. Met een beetje geluk zie je zelfs baltsende waarlamkes (watersnippen)!

Vind hier op onze online kaart de vogelkijkhutten en de uitkijktorens!