Landschap, Natuur

Vogels spotten

Ga op pad met een waarnemingskaart en turflijst, welke vogels spot jij?

In De Alde Feanen zie je het hele jaar vogels, zoals ganzen, eenden, aalscholvers, zilverreigers en met een beetje geluk een roofvogel. Sommige vogels leven hier het hele jaar. De aalscholver, buizerd en ook de zeearend kun je het hele jaar zien. Dit noem je standvogels. In De Alde Feanen zijn ook veel trekvogels, deze vogels komen juist naar Nederland om te broeden en trekken in het najaar naar hun overwinteringsplaats. De tureluur is daar een voorbeeld van, in het najaar trekt hij naar Afrika om daar warm te overwinteren. Andere soorten komen juist hier overwinteren en trekken in het voorjaar naar hun broedgebied, zoals de brandgans.

Met behulp van de waarnemingskaart leer je verschillende soorten kennen en word je een echte vogelaar!

Benodigdheden
– verrekijker
waarnemingskaart en turflijst (klik hier om deze te downloaden)
– potlood of pen
– een goede vogel-spot-plek

Aan de slag!
Laarzen aan, verrekijker in de aanslag en spotten maar! Op de waarnemingskaart kun je zien welke vogels je tegen kunt komen in De Alde Feanen. Op de turflijst kun je bijhouden hoeveel je er van elke soort hebt gezien.

Kom je regelmatig in De Alde Feanen? Kijk dan eens of je verschillen ziet tijdens de seizoenen. Zie je zomers andere vogels dan ‘s winters?