Landschap, Natuur, Routes

Welkom in Nationaal Park De Alde Feanen

Welkom in Nationaal Park De Alde Feanen. Het afwisselende landschap met petgaten, moerasbossen, riet- en graslanden biedt een thuis aan ontzettend veel bijzondere bewoners. Er zijn wel 450 plantensoorten en meer dan 100 soorten broedvogels! Als je goed oplet, kan je zomaar een zeearend zien. Maar ook grote groepen grutto’s en aalscholvers, reeën, orchideeën en sporen van otters.

Bijna twintig organisaties werken samen in Nationale Park de Alde Feanen, omdat ze dit belangrijke natuurgebied koesteren. It Fryske Gea is beheerder van een groot deel van het gebied. Samen met pachters, particuliere eigenaren en stichtingen beheert deze vereniging meer dan 2.000 hectare moeras en land. Al het werk is er op gericht om in de toekomst nog lang te kunnen genieten van dit prachtige landschap met een rijke cultuurhistorie en bijzondere en ook kwetsbare natuurwaarden. En om fantastische natuurbelevingen te kunnen bieden: met wandel- en fietspaden, vogelhutten en een schat aan kennis van vrijwilligers en medewerkers.

In dit online magazine vind je alle informatie over het unieke landschap en haar natuurlijke bewoners zoals onder andere de otter en de zeearend. Routes, het bezoekerscentrum, bezienswaardigheden, gastheren en de historie. Ook lichten we de mooiste plekken uit van onze sponsoren en vind je in deze editie ook tal van leuke kidsproof activiteiten.