Cultuur, Natuur

Vaarroute De Alde Feanen

Ontdek het Nationaal Park vanaf het water. Nationaal Park De Alde Feanen bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Vanaf het water krijg je een hele andere kijk op het natuurgebied.

De vaarroute brengt je langs een aantal indrukwekkende plekken in De Alde Feanen: het monument voor het neergestorte vliegtuig ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, het huisje van het kluizenaarsstel Sietse en Maaike en verschillende vogelkijkhutten. Neem de tijd voor deze route en je zult versteld staan van alles wat je te zien krijgt!

Vaarroute
1. Earnewâld
2. Standbeeld Otter
3. Vispassage
4. Saiter Polder
5. Voormalig vuilstortplaats Ald Dwinger
6. Zwaluwhaven (monument ter nagedachtenis aan WOII)
7. Vogelhut Lytse Saiterpolder
8. Huisje kluizenaarsstel Sietse en Maaike
9. Petgaten Sietse-Maaike Sleat
10. Recreatiewoningen
11. Rânsleat moerasbos
12. Rânsleat Princenhof
13. Kop van Jacobi
14. Vogelhut aalscholverkolonie
15. Princedyk
16. Spinnenkop Folkertssleat
17. Polder Laban
18. Rêngerspôle
19. Wyldlannen
20. Natuurontwikkeling Swette de Burd
21. Lange Sâne
22. Grutte Krite
23. Uitkijktoren Romsicht

Wil je meer routes ontdekken? Je vindt hier nog meer wandel, fiets en vaar routes!